Bild föreställande: 003

Sprängning & Spräckning

Vid sprängning i tätbebyggt område, eller där det är risk att närliggande byggnader skadas, krävs besiktning av platsen både före och efter. Jag hjälper er från besiktning till slutförd sprängning.

 

Bergspräckning är ett alternativ till sprängning och passar bra i känsliga miljöer, nära husgrunder eller inomhus.

Bygg

Jag utför byggarbeten såsom ombyggnad, tillbyggnad, renovering och murning.

 

Många av mina arbeten ger dig rätt till ROT-avdrag. Läs mer om vad som gäller och hur du kan spara pengar med ROT-avdraget.

Markentreprenad

I företaget finns både utrustning och kunskap att utföra alla typer av markarbeten som t.ex. anläggning av avlopp, dränering, schaktning, grunder, kabelgrävning och anläggning av skogsvägar.

Bild föreställande: Kontakta mig för offert